Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.
hledat
 
 

Užívání přípravku Champix

Champix je lékem na předpis. Terapie by měla trvat nejméně dvanáct týdnů.

Prvním krokem pro zahájení odvykání kouření je stanovení dne D – dne, kdy kuřák přestane kouřit. Zhruba týden před dnem D je dobré začít s užíváním přípravku Champix – startovacím balením. Tato fáze pomáhá zvýšit účinnost přípravku Champix v samotný den D, kdy pacient přestane kouřit a začnou se u něj projevovat abstinenční příznaky. V této fázi může pacient stále kouřit, nezbytné ale je pokusit se přestat v den D. Někteří pacienti Champix užívají i několik týdnů, než se cítí skutečně připraveni zanechat kouření.

Pacienti by měli být přípravkem CHAMPIX léčeni po dobu 12 týdnů. U pacientů, kterým se podařilo přestat kouřit do konce 12. týdne, lze zvážit následnou 12-týdenní léčbu přípravkem CHAMPIX v dávce 1 mg 2x denně.

Doporučené dávkování:

1. týden:

1. - 3. den: Jedna bílá tabletka Champix 0,5 mg jednou denně
4. - 7. den: Jedna bílá tabletka Champix 0,5 mg dvakrát denně - ráno a večer přibližně ve stejnou hodinu každý den

2. týden:

8. - 14. den: Jedna světle modrá tabletka Champix 1 mg dvakrát denně – ráno a večer přibližně ve stejnou hodinu každý den

3. týden:

15. den – konec léčby: Jedna světle modrá tabletka Chapix 1 mg dvakrát denně – ráno a večer přibližně ve stejnou hodinu každý den

Aby byla léčba skutečně účinná, je třeba užívat Champix minimálně tři měsíce. Alespoň 12týdenní užívání přípravku Champix významně snižuje pravděpodobnost relapsu. Při předčasném přerušení léčby (podobně jako u jiných druhů farmakoterapie) hrozí vysoké riziko návratu ke kouření po vysazení léku. Závislost na tabáku je chronickým a často relabujícím onemocněním. Vyvíjí se postupně, proto je pochopitelně potřebná i dostatečně dlouhá doba léčby vedoucí k přerušení pevně zafixovaných způsobů chování a definitivnímu zbavení se závislosti.

Upozornění:

  • Champix se zapíjí plnou sklenicí vody.
  • Pokud pacient zapomene užít pravidelnou dávku, je třeba ji užít, jakmile si vzpomene. Jestliže se tento čas blíží době pro užití další dávky, je vhodnější počkat a vzít si až následující pravidelnou tabletu.
  • Nezapomeňte se zeptat pacienta na další léky, které užívá. Champix nemá žádné známé interakce s jinými léky, ovšem změny vyvolané zanecháním kouření se mohou (ať už při užívání přípravku Champix nebo bez něj) projevit i na působení jiných léků. Zvláště se jedná o léky na astma, diabetes nebo léky pro snížení srážlivosti krve.
  • Riziko relapsu je vyšší bezprostředně po ukončení léčby. Řešením bývá postupné snižování dávky přípravku Champix.
  • Po ukončení užívání přípravku Champix může pacient přechodně zpozorovat zvýšenou podrážděnost, chuť na cigaretu, depresi nebo poruchu spánku. V těchto případech je vhodné dávky přípravku Champix snižovat postupně.
  • Pokud má Váš pacient problémy s ledvinami nebo dochází na dialýzu, je třeba zvážit možnost snížení dávky podávaného léku.

Pokud pacient zaznamená nežádoucí účinky, které ovšem bývají poměrně vzácné, je dobré dávku snížit na 0,5 mg dvakrát denně.

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Pro více informací o přípravku klikněte na Příbalový leták.

Vzdělávací kurzy pro lékaře

  • Kurzy pro lékaře, kteří se chtějí intenzivněji věnovat léčbě závislosti na tabáku. Registrujte se a absolvujte kurz pro lékaře.

Jméno:
Heslo:
 

Nová registrace

Mapa lékáren

Vyhledej lékárnu

 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Cestovní nemoci:  Láká vás vyzkoušet vodní dýmku? Pak pozor nejen na infekce!