Příspěvky pojišťoven na léčbu závislosti na tabáku

Příspěvky pojišťoven na léčbu závislosti na tabáku

Závislost na tabáku je příčinou každého šestého úmrtí v ČR a souvisí s nemocemi celého těla. Léčba závislosti na tabáku by měla být samozřejmou součástí léčebně preventivní péče v rozsahu dle časových možností – od krátké intervence při každém klinickém kontaktu s pacientem až po intenzivní léčbu. Zahrnuje psychosociobehaviorální podporu a farmakoterapii.

Až 70 % kuřáků v České republice, tedy více než 1,5 milionu lidí, by si přálo s kouřením nadobro skoncovat. Dostupnost podpory a léčby závislosti na tabáku ze strany zdravotníků je proto zcela zásadní. Léčbu zaměřenou na odvykání kouření může doporučit a předepsat lékař jakékoliv odbornosti. V praxi se pacienti nejčastěji setkávají s praktickými lékaři – mnohdy jde o jediné lékaře, s nimiž jsou v kontaktu, proto by základní doporučení k léčbě závislosti na tabáku mělo být součástí každodenní praxe praktických lékařů.

Závislost na tabáku je chápána jako chronické recidivující onemocnění zařazené dle Mezinárodní klasifikace nemocí pod diagnózu F17 – Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním tabáku.7

Připomeňte svým pacientům, kteří se snaží přestat kouřit, že mohou využít finanční příspěvek vybraných zdravotních pojišťoven, které částečně léčbu hradí. Přehled zdravotních pojišťoven naleznete v tabulce níže1,2,3,4,5,6:

Příspěvky zdravotních pojišťoven na léčbu závislosti na tabáku

Výše uvedené informace jsou platné od 1. 1. 2019. Aktuální výši příspěvků a způsob čerpání si prosím ověřte u příslušné zdravotní pojišťovny.

 

  1. VZP, Odvykání kouření, dostupné na: https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/dospeli/odvykani-koureni, staženo dne 26.1.2019
  2. VOZP, Program prevence, dostupné na: https://www.vozp.cz/prispevky-na-prevenci, staženo dne 26.1.2019
  3. ČPZP, Programy muži, Programy ženy, dostupné na: https://www.cpzp.cz/programy/index.php?muzi, staženo dne 29.1.2019
  4. OZP, Program prevence, dostupné na: https://www.ozp.cz/benefity/prispevky-na-prevenci/stop-koureni, staženo dne 26.1.2019
  5. ZP ŠKODA, Program zlepšené služby, dostupné na: https://www.zpskoda.cz/pro-pojistence/zdravotni-programy-2019/zlepsene-sluzby, staženo dne 26.1.2019
  6. ZPMV ČR, Program podpory chronicky nemocných, dostupné na: https://www.zpmvcr.cz/pojistenci/vyhody-pro-pojistence/fond-prevence-2019/program-podpory-chronicky.nemocnych/, staženo dne 29.1.2019
  7. Králíková E et al.: Doporučení pro léčbu závislosti na tabáku. Vnitř. Lék. 2015; 61(5, Suppl 1): 1S4–1S15. Staženo dne 26.1.2019, dostupné na: http://www.athero.cz/media/1537/doporuceni_pro_lecbu_zavislosti_na_tabaku.pdf

 

CHA-2019.01.012

 

Související články

Přehled všech článků
Cookie Consent