Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.
hledat
 
 
Mechanismus působení vareniklinu na úrovni receptorů

Mechanismus působení vareniklinu na úrovni receptorů

Terapie vareniklinem představuje jednu z nejúčinnějších metod odvykání kouření, jež cílí na neurobiologické mechanismy závislosti na nikotinu. Jedná se o modifikovanou strukturu rostlinného alkaloidu cytisinu, který je obsažen ve štědřenci odvislém (Laburnum anagyroides), známém spíše jako zlatý déšť. Vareniklin má oproti cytisinu vyšší biologickou dostupnost a selektivitu pro α4ß2 podtyp nikotinových acetylcholinových receptorů, na nichž působí jako parciální agonista.

Celý článek  |  Archiv
 

Budíček pro psychiatry

 

Když zadáme do jakékoli databáze lékařských publikací na termíny „psychiatric“ a „smoking“, za poslední desetiletí, vidíme raketový vzestup počtu publikací: první práce v Pub Med je v roce 1962 jediná, v roce 2015 jich bylo již 1065. Někteří autoři už označují léčbu závislosti na tabáku za hlavní téma současné psychiatrie. A že ani u těchto pacientů není třeba se bát léků závislosti na tabáku, dokazuje právě publikovaná rozsáhlá studie s akronymem EAGLES.

Celý článek  |   Archiv
 

Míra relapsů během prvního roku po absolvování programu na odvykání kouření

 

Nejdůležitější a nejtěžší úkol při snižování morbidity a mortality spojené s kouřením tabáku je přesvědčit kuřáky, aby přestali kouřit a aby následně abstinenci také udrželi. Studie publikovaná v časopise Respiratory Care se pokusila zhodnotit míru relapsů v prvním roce po absolvování programu na odvykání kouření a faktory, které ji ovlivňují.

Celý článek  |   Archiv

Použití vareniklinu u asijské populace

 

Podle aktuálního review čínských autorů je u asijské populace vareniklin účinný, bezpečný, dobře tolerovaný i nákladově efektivní v léčbě nikotinové závislosti podobně jako u populací západních zemí.

Celý článek  |   Archiv

Účinnost vareniklinu v porovnání s náhradní nikotinovou léčbou u pacientů s psychiatrickým onemocněním nebo bez něj

 

Podle retrospektivní studie porovnávající úspěšnost zanechání kouření u pacientů s psychiatrickým onemocněním nebo bez něj v podmínkách běžného života je vareniklin účinnější než náhradní nikotinová léčba při stejné bezpečnosti.

Celý článek  |   Archiv
 
 

Vzdělávací kurzy pro lékaře

  • Kurzy pro lékaře, kteří se chtějí intenzivněji věnovat léčbě závislosti na tabáku. Registrujte se a absolvujte kurz pro lékaře.

Jméno:
Heslo:
 

Nová registrace

Mapa lékáren

Vyhledej lékárnu

 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Cestovní nemoci:  Arabské trhy aneb Skrytá rizika číhající na turisty