Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.
hledat
 
 

Použití vareniklinu u asijské populace

Podle aktuálního review čínských autorů je u asijské populace vareniklin účinný, bezpečný, dobře tolerovaný i nákladově efektivní v léčbě nikotinové závislosti podobně jako u populací západních zemí.

Použití vareniklinu u asijské populace

Kouření je modifikovatelným rizikovým faktorem morbidity a mortality, které jsou spojené zejména s nádorovými, kardiovaskulárními nebo respiračními onemocněními. Vzhledem k velikosti populace a vysoké prevalenci kouření v oblasti Asie by úspěšné zanechání kouření mohlo teoreticky předejít velkému počtu předčasných úmrtí v dané oblasti. Předkládaná souhrnná práce shrnuje efektivitu, vedlejší účinky a nákladovou utilitu vareniklinu u Asiatů.

Přehled zahrnul práce publikované v databázích Medline a the Cochrane Library v období červen 2007 až červenec 2014, které se zabývaly hodnocením vareniklinu při zanechání kouření u asijské populace. Výsledky daných prací byly zhruba shodné se závěry studií provedených u populací západních zemí. Vareniklin redukuje nutkání a touhu kouřit i uspokojení z kouření. Metaanalýza Cochranovy databáze (Cahill et al., 2012) ukazuje, že poměr rizika kontinuální míry abstinence kuřáků užívajících standardní dávky vareniklinu po dobu minimálně 6 měsíců byl 2,27 oproti kuřákům užívajícím placebo a 1,52 oproti kuřákům léčeným bupropionem s prodlouženým uvolňováním. Efektivita zanechání kouření je i podle ostatních dostupných prací lepší s vareniklinem než v případě náhradní nikotinové terapie či bupropionu.

Četné studie prokázaly, že bezpečnost a tolerance vareniklinu jsou relativně dobré a obecně konzistentní se západními populacemi. Nejčastěji byly popisovány nauzea a zvláštní sny. Některá postmarketingová sledování poukázala na riziko neuropsychiatrických vedlejších účinků (např. změny chování, agitace, smutek nebo sebevražedné myšlenky či chování). Oproti tomu randomizované placebem kontrolované studie u pacientů s aktivním mentálním onemocněním jejich nárůst neprokázaly. U asijské populace nebyly zatím reportovány žádné závažné kardiovaskulární nežádoucí účinky.

Podle studií nákladové utility se vareniklin jeví jako nákladově efektivní a v budoucnu by mohl přispět k poklesu medicínských nákladů na léčbu s kouřením souvisejících onemocnění v řádech stovek milionů amerických dolarů. Ve většině asijských zemí je však zatím léčbou nehrazenou z veřejných prostředků.

Vareniklin je u asijské populace efektivní a dobře tolerovanou podpůrnou léčbou nikotinové závislosti. Účinnost i bezpečnost vareniklinu u Asiatů jsou podobné jako u západních populací. I na základě nákladové utility by měl být vareniklin doporučen pro použití při odvykání kouření a hrazen z prostředků zdravotního pojištění ve většině asijských zemí.

the

Zdroj:
Xiao D., Chu S., Wang Ch. Smoking cessation in Asians: focus on varenicline. Patient Pref Adher 2015; 9: 579–584.

CHA-2016.02.002

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Užíváte antikoncepci? Nekuřte!

Užíváte antikoncepci? Nekuřte!

Čerstvý vzduch v restauracích by uvítali i sami kuřáci!

Zatím jako jediná ze států Evropské unie umožňuje Česká republika dobrovolnou regulaci kouření – rozhodnutí je zcela na provozovateli...

Cigaretový kouř může způsobit slepotu

Pálí vás oči při posezení v zakouřené restauraci či baru? Vězte, že kromě prostého podráždění může cigaretový dým napáchat...

Elektronická cigareta nadělá při odvykání více škody než užitku

Elektronická cigareta nadělá při odvykání více škody než užitku

Odhazujete nedopalky za jízdy? Můžete založit požár

Odhazujete nedopalky za jízdy? Můžete založit požár

Co prozradí kuřáka aneb Umíte skrýt svoji závislost?

Každý, kdo kouří, se asi stále více setkává s lidmi, kteří jeho návyk neschvalují. Když už se své závislosti...

Vzdělávací kurzy pro lékaře

  • Kurzy pro lékaře, kteří se chtějí intenzivněji věnovat léčbě závislosti na tabáku. Registrujte se a absolvujte kurz pro lékaře.

Jméno:
Heslo:
 

Nová registrace

Mapa lékáren

Vyhledej lékárnu

 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Cestovní nemoci:  Polévka s vůní orientu: jak si připravit domácí Pho Bo