Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.
hledat
 
 

Použití vareniklinu u asijské populace

Podle aktuálního review čínských autorů je u asijské populace vareniklin účinný, bezpečný, dobře tolerovaný i nákladově efektivní v léčbě nikotinové závislosti podobně jako u populací západních zemí.

Použití vareniklinu u asijské populace

Kouření je modifikovatelným rizikovým faktorem morbidity a mortality, které jsou spojené zejména s nádorovými, kardiovaskulárními nebo respiračními onemocněními. Vzhledem k velikosti populace a vysoké prevalenci kouření v oblasti Asie by úspěšné zanechání kouření mohlo teoreticky předejít velkému počtu předčasných úmrtí v dané oblasti. Předkládaná souhrnná práce shrnuje efektivitu, vedlejší účinky a nákladovou utilitu vareniklinu u Asiatů.

Přehled zahrnul práce publikované v databázích Medline a the Cochrane Library v období červen 2007 až červenec 2014, které se zabývaly hodnocením vareniklinu při zanechání kouření u asijské populace. Výsledky daných prací byly zhruba shodné se závěry studií provedených u populací západních zemí. Vareniklin redukuje nutkání a touhu kouřit i uspokojení z kouření. Metaanalýza Cochranovy databáze (Cahill et al., 2012) ukazuje, že poměr rizika kontinuální míry abstinence kuřáků užívajících standardní dávky vareniklinu po dobu minimálně 6 měsíců byl 2,27 oproti kuřákům užívajícím placebo a 1,52 oproti kuřákům léčeným bupropionem s prodlouženým uvolňováním. Efektivita zanechání kouření je i podle ostatních dostupných prací lepší s vareniklinem než v případě náhradní nikotinové terapie či bupropionu.

Četné studie prokázaly, že bezpečnost a tolerance vareniklinu jsou relativně dobré a obecně konzistentní se západními populacemi. Nejčastěji byly popisovány nauzea a zvláštní sny. Některá postmarketingová sledování poukázala na riziko neuropsychiatrických vedlejších účinků (např. změny chování, agitace, smutek nebo sebevražedné myšlenky či chování). Oproti tomu randomizované placebem kontrolované studie u pacientů s aktivním mentálním onemocněním jejich nárůst neprokázaly. U asijské populace nebyly zatím reportovány žádné závažné kardiovaskulární nežádoucí účinky.

Podle studií nákladové utility se vareniklin jeví jako nákladově efektivní a v budoucnu by mohl přispět k poklesu medicínských nákladů na léčbu s kouřením souvisejících onemocnění v řádech stovek milionů amerických dolarů. Ve většině asijských zemí je však zatím léčbou nehrazenou z veřejných prostředků.

Vareniklin je u asijské populace efektivní a dobře tolerovanou podpůrnou léčbou nikotinové závislosti. Účinnost i bezpečnost vareniklinu u Asiatů jsou podobné jako u západních populací. I na základě nákladové utility by měl být vareniklin doporučen pro použití při odvykání kouření a hrazen z prostředků zdravotního pojištění ve většině asijských zemí.

the

Zdroj:
Xiao D., Chu S., Wang Ch. Smoking cessation in Asians: focus on varenicline. Patient Pref Adher 2015; 9: 579–584.

CHA-2016.02.002

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Mezi psychiatrickými pacienty kuřáků neubývá

Mezi psychiatrickými pacienty kuřáků neubývá

Nižší vzdělání, kouření a vysoký krevní tlak zvyšují riziko CMP

Dospělí kuřáci s nižším vzděláním čelí vyššímu riziku cévní mozkové příhody (CMP) než kuřáci s vyšším vzděláním. Ukázaly to...

Kouření po menopauze je rizikovým faktorem pro výskyt chorob asociovaných se zvýšenou hladinou pohlavních hormonů

Nizozemská studie publikovaná v medicínském časopise Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism potvrdila souvislost mezi kouřením po menopauze a...

Účinnost vareniklinu v porovnání s náhradní nikotinovou léčbou u pacientů s psychiatrickým onemocněním nebo bez něj

Účinnost vareniklinu v porovnání s náhradní nikotinovou léčbou u pacientů s psychiatrickým onemocněním nebo bez něj

Vodní dýmka: vzrůstající globální riziko nádorového bujení

Vodní dýmka: vzrůstající globální riziko nádorového bujení

Jakákoliv míra kouření v těhotenství nepříznivě ovlivňuje plod a novorozence

V kanadské retrospektivní studii zahrnující téměř 21 000 žen byla jakákoliv míra kouření v těhotenství spojena se zvýšeným rizikem...

Vzdělávací kurzy pro lékaře

  • Kurzy pro lékaře, kteří se chtějí intenzivněji věnovat léčbě závislosti na tabáku. Registrujte se a absolvujte kurz pro lékaře.

Jméno:
Heslo:
 

Nová registrace

Mapa lékáren

Vyhledej lékárnu

 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Cestovní nemoci:  Turistický průvodce aneb Co zabalit na cestu do Asie