Léčba závislosti na tabáku

Léčba závislosti na tabáku

Kouření nepříznivě ovlivňuje tělo kuřáka, je příčinou mnoha vážných onemocnění a zhoršuje průběh stávajících onemocnění. Po zanechání kouření se tělo naopak začíná regenerovat a snižuje se riziko výskytu nejrůznějších onemocnění.2

Je proto zásadní, aby lékaři, se kterými je pacient běžně v kontaktu, nabízeli závislým na tabáku základní pomoc a rady při odvykání kouření. I když naprostá většina kuřáků zkouší přestat bez cizí pomoci, úspěšnost těchto pokusů bez asistence je nízká. Kam je lze případně odkázat?1

Dostupnost behaviorální, psychosociální i farmakologické léčby by měla být co nejširší. Zdravotníci by měli být vzděláváni v léčbě závislosti na tabáku. Doporučovat kuřákům přestat kouřit a související podpora je aktivitou celého zdravotního systému a měla by být součástí co největšího počtu jeho oblastí. 1 Každý lékař by měl v dokumentaci každého pacienta identifikovat kuřáka a každému kuřákovi jasně doporučit přestat. 1 Při krátké intervenci se lze řídit nástrojem 5A.

Krátká intervence – 5 bodů (5A nebo česky 5P)1

Tučně zvýrazněné jsou podstatné 3 body ve zkrácené formě.

1. Ask – Ptát se1

Ptát se na kuřáctví a zaznamenat tuto informaci do dokumentace, záznam aktualizovat:

2. Advise – Poradit1

Poradit, jasně doporučit kuřákům přestat.

3. Assess – Posoudit1

Posoudit ochotu přestat; nechce-li, je možná jen motivace – vysvětlit adekvátním způsobem výhody nekuřáctví u konkrétního pacienta (např. vzhledem k jeho klinickému nálezu, diagnóze, obtížím, prognóze). Pokud nechce přestat, zkusit jej motivovat, jinak intervence končí; při další návštěvě tuto informaci (empaticky!) opakujeme.

4. Assist – Pomoci1

Pomoci těm kuřákům, kteří chtějí přestat, v rámci svých časových možností, což může znamenat nabídku podpory (předem si připravit náhradní činnost pro kuřácké situace), doporučení farmakoterapie (vareniklinu, NTN a/nebo bupropionu) a správnou informaci o jejich použití a účinku, eventuálně doporučení do Centra pro závislé na tabáku.

5. Arrange follow up – Plánovat1

Plánovat kontrolní návštěvy.

Jasné doporučení o zanechání kouření může být někdy pro pacienta velmi zásadní intervencí. Navíc v rámci běžného kontaktu s ním nezabere příliš času (max. 10 minut). Máte-li více času, zde je několik dalších bodů, které je možné probrat: 1

Každá intervence může pacienta více motivovat k odvykání kouření a nekuřáctví. Pro odborníky ve zdravotnictví existují i doporučení pro léčbu závislosti na tabáku, která kromě návodu poskytují i teoretický základ (viz odkaz). Odborný personál tak má jedinečnou příležitost využít svého kontaktu s pacienty a nabídnout jim pomocnou ruku v odvykání kouření.1

 

Reference:
  1. Králíková et al. Doporučení pro léčbu závislosti na tabáku. Vnitř Lék 2015; 61(5, Suppl 1): 1S4–1S15. Staženo dne 10.3.2019, dostupné na http://www.athero.cz/media/1537/doporuceni_pro_lecbu_zavislosti_na_tabaku.pdf

  2. Národní linka pro odvykání kouření. Kontaktní telefonická linka. Staženo dne 28.1.2019, dostupné na: bezcigaret.cz

             

CHA-2019.01.006

 

Související články

Přehled všech článků
Cookie Consent