Zanechání kouření redukuje u osob infikovaných virem HIV riziko bakteriální pneumonie

Zanechání kouření redukuje u osob infikovaných virem HIV riziko bakteriální pneumonie

Bakteriální pneumonie je jednou z nejčastějších a nejzávažnějších infekčních komplikací u HIV pozitivních osob. Nedávno provedená studie potvrdila, že kouření u HIV infikovaných jedinců riziko této komplikace zvyšuje.

Dvojnásobné riziko

Metaanalýza kohortových a případových studií publikovaná v lednu 2013 v časopise BMC Medicine ukázala, že kouření u HIV pozitivních jedinců zvyšuje riziko bakteriální pneumonie, a to dvojnásobně v porovnání s nekuřáky. V případě zanechání kouření je pak toto riziko opětovně redukováno. Metaanalýza pracovala s daty několika tisíc osob infikovaných virem HIV, a to prostřednictvím celkem 14 studií provedených v Evropě, USA a Jihoafrické republice. Z výsledků vyplynulo, že kouření je asociováno se 70–100% zvýšením rizika pneumonie bakteriální etiologie oproti skupině HIV pozitivních nekuřáků. Zanechání kouření sice toto riziko snižuje, avšak pouze o třetinu. Závěry nejsou závislé na hodnotách CD4 lymfocytů či užívané antiretrovirové terapii.

Odvykání kouření jako součást léčby?

Profesor Paul Aveyard z Oxfordské univerzity, který studii vedl, připomněl, že přestože antiretrovirová terapie poskytuje HIV infikovaným možnost prodloužení délky života až k její normě, stále jsou takto nemocní ve vysokém zdravotním ohrožení mimo jiné také následkem bakteriální pneumonie. Vzhledem k výsledkům, ke kterým metaanalýza dospěla, představuje zanechání kouření jedno z důležitých preventivních opatření této potenciálně život ohrožující infekční komplikace základního onemocnění. Je tedy ke zvážení, zda by programy zaměřené na odvykání kouření neměly být stálou součástí terapie HIV.

 

Zdroj:

BioMed Central Limited (2013, January 22): Stopping smoking reduces risk of bacterial pneumonia in people with HIV. ScienceDaily. Retrieved December 12, 2013, Staženo 18.02.2019. Dostupné na: https://www.sciencedaily.com/releases/2013/01/130121192021.htm

 

CHA-2019.01.013

 

Související články

Přehled všech článků
Cookie Consent