Zanechání kouření po PCI prodlouží život o 2,1 roku

Zanechání kouření po PCI prodlouží život o 2,1 roku

U kuřáků, kteří přestanou kouřit po perkutánní koronární intervenci (PCI), je očekávaná délka života o 2,1 roku delší než u pacientů, kteří v kouření pokračují. Prokázala to holandská studie s více než 800 pacienty s délkou sledování až 30 let.

Cílem autorů bylo popsat vliv zanechání kouření po PCI na očekávanou délku života. Zahrnuto bylo 856 pacientů, kteří podstoupili PCI v letech 1980–1985. Za rok po zákroku bylo zjištěno přežití pacientů a zanechání/pokračování v kouření. Z 806 pacientů s dostupnými údaji 1 rok po PCI bylo z analýzy vyřazeno 27 pacientů, kteří do té doby zemřeli. Pacienti byli sledováni průměrně 19,5 roku.

Kumulativní 30leté přežití činilo 29 % ve skupině pacientů, kteří přestali kouřit, a 14 % u vytrvalých kuřáků (p = 0,005). Zanechání kouření bylo nezávislým prediktorem nižší mortality i po úpravě na vstupní charakteristiky pacientů (upravený poměr rizik 0,57). Odhadovaná délka života činila 18,5 roku ve skupině pacientů, kteří přestali kouřit, v porovnání s 16,4 roku ve skupině pacientů, kteří v kouření pokračovali (p < 0,0001).

Tato studie dává lékaři, který se setká s kuřákem po PCI, do úst pádný argument pro zanechání kouření, díky kterému pacient získá více než 2 roky života navíc, než kdyby dále kouřil.

 

Zdroj:

Sanneke P.M. et al.: Life-years gained by smoking cessation after percutaneous coronary intervention. Am J Cardiol. 2013, 1311–14. Staženo dne 7.4.2019, dostupné na: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S000291491301429X?via%3Dihub

 

CHA-2019.01.020

 

Související články

Přehled všech článků
Cookie Consent