Komplexní politika boje proti kouření může předejít části úmrtí spojených s touto závislostí

Komplexní politika boje proti kouření může předejít části úmrtí spojených s touto závislostí

Validovaný model SimSmoke aplikovaný na data z 15 evropských zemí ukázal, že bez důrazné politiky zaměřené proti kouření v této oblasti v letech 2011–2040 by zemřelo 44 milionů osob. Komplexní preventivní politika boje s kouřením může zabránit 7,7 milionu těchto předčasných úmrtí.

SimSmoke je validovaný model, do kterého byly vloženy údaje o složení populace, prevalenci kouření a politice proti kouření z 10 evropských zemí s vysokým HDP a 5 evropských zemí se středním HDP. Výsledky ukázaly, že dosavadní strategie boje s kouřením byly úspěšné. Výsledky rovněž přinesly predikci počtu úmrtí v souvislosti s kouřením v následujících letech i počtu úmrtí, kterým lze pomocí budoucí komplexní politiky boje s kouřením zabránit. Komplexní preventivní politika zahrnuje zvýšení spotřební daně z tabákových výrobků na 70 %, zákony omezující kouření a snižující dostupnost kouření pro mladé osoby, omezení marketingu, důrazná zdravotní upozornění na tabákových výrobcích a podporu léčby při odvykání kouření

 

Zdroj:

Levy D. T. et al. The benefits from complying with the framework convention on tobacco control: a SimSmoke analysis of 15 European nations. Health Policy Plan, 2013. Staženo dne 7.4.2019, dostupné na: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24262281

 

CHA-2019.01.021

 

Související články

Přehled všech článků
Cookie Consent